Tekort 2020 poppodia, na aftrek hulp: 9,8 miljoen

Normal 486338407 1c7f499500 b
Afbeelding: LeRoc

DSP-groep heeft zeer recent een uitvraag gedaan bij de 60 podiumleden aangesloten bij de VNPF, Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (hierna: poppodia). De vraag was: welke tekorten ontstaan er over het hele jaar 2020? Met de meest recente cijfers bij de hand, is deze vraag door podiumorganisaties beantwoord. Daarbij is ook rekening gehouden met de generieke en specifiek getroffen maatregelen. Het tekort dat over het gehele jaar 2020 ontstaat is circa 9,8 miljoen.
Op 12 maart gingen o.a. poppodia in Nederland plotseling dicht om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Sinds 1 juli 2020 kunnen poppodia onder strikte regels weer open. De 1,5 meter-afstand maakt het poppodia onmogelijk om rendabele activiteiten te organiseren. Het is ook nog niet duidelijk wanneer poppodia open kunnen zodat ze levensvatbaar kunnen functioneren.

Omzetverlies 125 miljoen euro

Aan het begin van dit jaar was de verwachting dat ze in 2020 een omzet zouden halen van ca. 205 miljoen euro. Dit bedrag zal niet hoger zijn dan ca. 80 miljoen euro. De poppodia verwachten over 2020 een omzetverlies te lijden van 125 miljoen euro.
De verwachting is dat de poppodia in totaal in 2020 een tekort zullen realiseren van ruim 32 miljoen euro. Met name de grootste poppodia hebben zeer zwaar te lijden onder de coronacrisis. Voor de vijf grootste poppodia loopt het tekort op tot ruim 20 miljoen euro.
De VNPF is blij met en dankbaar voor alle genomen hulpmaatregelen, generiek en specifiek. Het zorgt ervoor dat de popsector verder komt en dat de schade zo beperkt mogelijk blijft. De steunmaatregelen van de overheid hebben effect, maar ook met de al toegezegde steunmaatregelen koerst de poppodiumsector in Nederland af op een tekort van 17 miljoen euro. Dit tekort kan teruglopen naar 9,8 miljoen euro door de extra noodsteun. Dit is een verrekening van de noodsteun die voortkomt uit de extra 300 miljoen euro steun voor de cultuursector. Deze komt echter een beperkt deel van de poppodia toe.

Crisis dreunt door in gehele keten: vrees voor kaalslag

Naast poppodia verkeren ook festivals en festivalorganisatoren in zeer zwaar weer. Dat zorgt ervoor dat deze situatie doorwerkt in andere delen van de popsector. Artiesten, zzp’ers, tussenpersonen zoals boekingskantoren en ook allerlei toeleveranciers krijgen grote klappen te verwerken.

Berend Schans, directeur VNPF: “Cijfers hebben de neiging vrij snel als abstract te worden ervaren. Het grote probleem dat hierachter schuil gaat is de enorme impact die dit gaat hebben op de gehele sector. Ook in 2021 en verder. De impact van een gezonde popmuzieksector op bijvoorbeeld een stad en zijn bewoners en bezoekers is niet te onderschatten. Popcultuur en popmuziek genereren waarden. Popmuziek draagt bij aan de economie, het stimuleert diversiteit en inclusie binnen de cultuursector. Popmuziek bevordert talentontwikkeling en draagt bij aan sociale cohesie en de uitstraling van je stad of regio.

Dat staat allemaal op grimmig schuddende grond. Een enorme kaalslag dreigt. Een afbraak die vele malen duurder zal zijn dan dit geconstateerde tekort.”

Dit artikel verscheen eerst op Nederland Actueel
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief