Zes culturele ondernemers ontvangen coronasteun van gemeente Groningen

Normal grand2 knelis 1 6612
Afbeelding: Knelis

Hoewel versoepelingen in zicht zijn, heeft de coronapandemie de Groningse cultuursector zwaar geraakt. De gemeente heeft in maart het tweede steunpakket voor de culturele sector vastgesteld met een totaalbudget van
3,6 miljoen euro. Met dit tweede gemeentelijke steunpakket worden culturele instellingen, ondernemers, zzp’ers en amateurkunst-verenigingen ondersteund omdat zij een belangrijke rol spelen in onze gemeente voor inwoners en bezoekers. De afgelopen maanden heeft het college alle aanvragen binnengekregen en beoordeeld. Onderdeel van het steunpakket was een noodfonds voor culturele ondernemers met een belangrijke rol in de culturele infrastructuur. Het college heeft besloten alle zes ondernemers die een aanvraag hebben ingediend coronasteun te verlenen om hun coronaschade te compenseren over 2020 en 2021. Dit zijn EM2, het MON, OOST, Paradigm, het Viadukt en de Wolkenfabriek. Zij ontvangen in totaal 277 duizend euro.

Het college besluit dit na een positief advies van de Kunstraad en na toetsing van de opgestelde voorwaarden. Wethouder cultuur en economie Paul de Rook: ‘Deze ondernemers zijn van grote waarde voor Groningen als aantrekkelijke en bruisende stad. Ze spelen een rol in het evenementenaanbod, in het aanbieden van oefenruimte en het zijn laagdrempelige podia voor talloze bands en DJ’s. Normaal gesproken hebben zij geen subsidie nodig, maar door de coronacrisis zijn ook hun inkomsten opgedroogd. We willen graag dit soort functies voor de stad behouden’.

Niet alle middelen uit het Noodfonds zijn uitgegeven waardoor er ook financiële ruimte is voor het ondersteunen van culturele activiteiten van instellingen, waarvoor extra culturele zzp’ers worden aangetrokken. Ook wil het college in september een nieuwe ronde van het snelloket bij de Kunstraad faciliteren en maakt hiervoor 150 duizend euro vrij. Dit snelloket werd in april opgericht door Groningse culturele instellingen met veel landelijke steun. Het budget van 170 duizend euro was in twee uur op door de vele aanvragen van zzp’ers.

Naast de steun voor ondernemers heeft de gemeente vanuit het pakket ook regionale en lokale culturele instellingen en amateurkunstverenigingen ondersteund. De gemeente verwacht in het najaar van 2021 weer met een steunpakket voor kunst en cultuur te komen, dat ook gericht zal zijn op herstel en weerbaarheid van de Groningse cultuursector. De gemeente ontvangt hiervoor middelen van het rijk.

Dit artikel verscheen eerst op Stadjer.nu
Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief